Par-/ relationsterapi

 

Mår du inte riktigt bra i din relation? 

- Har du en känsla av att din partner inte förstår dig?

- Har ni otrohet i relationen?

- Är dina behov i relationen inte tillgodosedda?

- Vill du något annat med din relation och behöver ha någon att prata med?

 

Det kan handla om relationen med din partner, familjemedlem, vän eller arbetskamrat. 

 

Du kan komma själv eller så kommer ni båda. Oftast handlar det om att det brister i

kommunikationen. Ni kanske inte lyssnar på varandra, ni har glidit isär, ser inte varandras

behov etc.

 

Jag kan ge stöd och vara en hjälp i kommunikationen så att ni båda kommer till

tals och var och en av er får berätta hur ni upplever relationen och om vilka förändringar ni

önskar.