Par-/ relationsterapi

 

Mår du inte riktigt bra i din relation? Det kan vara med din partner, familjemedlem, vän eller arbetskamrat. Oftast handlar det om att det brister i kommunikationen. Jag kan ge stöd och vara en hjälp till eftertanke. Kommer ni till mig så samtalar vi kring problemet. Var och en får berätta hur ni upplever relationen och vilka förändringar ni önskar.