Regressionsterapi

  Regression är en metod som kan vara till hjälp för att hitta förträngda minnen tidigare i livet. Det är också möjligt att gå tillbaka till tidigare liv/symboliska liv om intresse finns för det.

Regressionsterapi kan användas för tex

¤ oförklarlig smärta i kroppen

¤ releationsproblem

¤ låg självkänsla, dåligt självförtroende

¤ depressioner

¤ rädslor, fobier

¤ stress

¤ hämningar

¤ tillit mm

 

Många av svaren vi söker, som har med vår livssituation och relationer att göra, kan vi hitta i oss själva, i vårt undermedvetna. Som terapeut hjälper jag dig att plocka fram detta under djup avslappning och vägledning. Som terapeut kommer jag styra så lite som möjligt för att dina egna bilder och känslor ska kunna komma upp.

I en regression kan du möta situationer som du lever i i nuet, barndomsminnen, fantasivärldar och det vi kallar symboliska liv (scenarier som symboliserar någonting du behöver se eller uppleva med koppling till din nu-situation).

En regression tar ca 1,5-2 timmar. Vi börjar med ett samtal där du berättar lite mer om dig själv och vad du skulle vilja ha hjälp med. Själva regressionen och djupavslappningen tar sedan 1-1,5 timme En vecka efter regressionen bokar vi ett uppföljningssamtal där du får prata igenom det du upplevde i regressionen och om det kommit upp några funderingar och tankar kring det vi gjorde.

I samtalsterapi använder vi också regressioner som en metod att komma åt djupare känslor och minnen. 

 

 

Pris för regression 1200.-( 2-2,5 tim, infosamtal, regression, uppföljningssamtal)

Pris vid regression som metod under samtalsterapi-ingen extra kostnad 

 

Jag är utbildad regressionsterapeut genom SER-akademin i Helsingborg.