Motivationssamtal

 

Vad/ vem bestämmer i ditt liv. Vad är det som påverkar vilket val du gör. Är det omständigheterna eller förväntningar från andra?

 

Genom att lära dig att lyssna på din känsla och våga tro på att den är rätt kan du börja att våga ta dina beslut utifrån dig själv.

 

Motivationssamtal är stödsamtal för dig som vill förändra din livssituation och behöver stöd att finna kraft och motivation till en önskad förändring.

 

Samtalen kan handla om problem, konsekvenser och risker som ett beteende och tankesätt  kan föra med sig. Vi pratar om hur tanke, känsla, beteende påverkar ditt sätt att leva.