Sorgbearbetning

 

 

Lever du inte fullt ut?

 Har du svårt för att vara glad och känna dig nöjd med livet? Tänker du ofta på vad du har gått igenom och låter det hindra dig från att leva fullt ut? Det kan handla om en förlust genom dödsfall eller skilsmässa, men också genom brist på tillit, arbetslöshet, sjukdom eller att livet inte blev som du hade väntat dig.

 Att bearbeta din sorg betyder inte att du skall glömma, utan att lära dig att förhålla dig till sorgen på ett annat sätt så att du kan leva med minnet utan att känna skuld, ilska eller smärta. Det handlar också om att ge upp hoppet om en bättre gårdag och att förstå att känslan är din och ingen annans.

 

 Jag erbjuder handledning i sorgbearbetning i grupp under 8 veckor. Vi arbetar i små

grupper, 3-4 deltagare

 Kostnad 4200:-

 Boken "Sorgbearbetning och övrigt material ingår.

 

 Nästa kursstart börja när minst 3 st har anmält intresse.

Det går bra att ansluta sig till gruppen  tom tredje tillfället.

 

Vill du inte gå i grupp kan du gå  individuellt under 8 veckor. Kostnad 4800.-

För företag tillkommer moms 25% på ovanstående priser. 

 Löpande kursstarter.

 

För mer information, ring eller skriv till

lena.andreasson1@tele2.se

eller telefon 0736 35 85 00

 

Vad är sorg?

Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen vid en förlust. Hur förlusten upplevs är helt individuellt. Men dödsfall, skilsmässor och andra seperationer är oftast smärtsamma. Att flytta, gå i pension eller att mista ett husdjur är exempel på andra förluster.

Det finns lika många reaktioner på sorg som det finns människor. Det går därför inte att beskriva hur en normal  känslomässig reaktion vid en förlust ser ut.

Sorg är individuell och unik. Det är också de tankar och känslor som förknippas med relationer till det förlorade, oavsett om denna förändrats på grund av dödsfall, skilsmässa eller av annan orsak.

Sorg är också normalt och naturligt. Däremot är samhällets information om hur man förhåller sig till sorg inte normal, naturlig eller till mycket hjälp. Sorg är en känslomässig reaktion på en förlust, men de flesta av oss har lärt oss att hantera sorg på ett intellektuellt sätt.

Många av samhällets föreställningar om hur man ska hantera förluster kan summeras i sex myter. Dessa är:

  ¤  Tiden läker alla sår

  ¤  Sörj i ensamhet

  ¤  Var stark

  ¤  Var inte ledsen

  ¤  Ersätt förlusten

  ¤  Håll dig sysselsatt

Dessa är så vanliga att de flesta av oss känner igen dem.  "Tiden läker alla sår" är ett exempel på en myt som får oss att tro att vi kommer att må bättre bara vi låter tiden gå. Vi känner till människor som väntade i 10, 20 och 30 år utan att må bättre. Tvärtom fördjupades deras smärta. De andra fem myterna är på motsvarande sätt missuppfattningar som motverkar läkandet av sorgen.

 

Lösningen

Att släppa taget och gå vidare  är vanliga råd vi får vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur? Att bearbeta sorgen över en förlust gör det möjligt för oss att släppa taget och att gå vidare. Detta är nästan omöjligt utan att först genomföra vissa handlingar. Innan vi påbörjar dessa är det viktigt att vi tittar på hur vi tidigare hanterat våra förluster och gör oss av med de föreställningar som inte fungerat.

Känslomässig läkning av en förlust uppnås genom att vi först tar reda på alla outtalade och okommunicerade känslor i relationen därefter sätter vi ord på våra känslor och kommunicerar dessa

 

Programmet

Programmet för sorgbearbetning TM är ett väl beprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakar.

 I mindre grupp tittar vi på våra gamla föreställningar om sorg. Därefter tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv. Sedan genomför vi de handlingar som behövs för att bearbeta och fullborda det som är ofullständigt.

Vi arbetar i grupp ( eller individuellt ) och för deltagarnas trygghet och för bästa resulta är regelbunden närvaro och engangemang av största vikt.

 

Ursprunget

Materialet vi använder oss av är utecklat av pionjärerna Russel Freidman och John W James, grundare av The Recovery Institute.

Dessa föregångare har under de senaste 30 åren framgångsrikt hjälpt fler än 300 000 sörjande, samt skrivit bestsellern The Grief Recovery Handbook ( Boken "Sorgbearbetning" svensk översättning av Anders Magnusson) som har sålts i närmare en halv miljon exemplar. De är flitigt citerade i nordamerikansk media och är ofta gäster i diverse radio- och TV-rogram. För ytterligare information besök gärna www.grief.net och www.sorg.se