Hur går det till?

 

Samtalsterapi är ett möte mellan dig och terapeuten. Ni träffas en gång i veckan under längre eller kortare tid beroende på av vilken orsak du kommer. Gäller det ett aktuellt problem som ligger i nutid kan det räcka med stödsamtal under några veckor men är det djupt sittande orsaker kan du behöva gå från några månader upp till flera år. Kom ihåg att det alltid är du som bestämmer.

 

När du bestämt dig för att gå i terapi går ni tillsammans igenom orsaken till terapi och mål med terapin. Efter det utgår varje session ifrån dig. Det är du som styr vad ni skall prata om. Terapeuten lyssnar och hjälper dig stanna upp ibland och fördjupa tankar och känslor som du befinner dig i.