Varför samtalsterapi?

 

Det finns många olika orsaker till varför man söker samtalsterapi.

Du kanske har problem på jobbet,

- svårt för att säga nej

- känner dig orättvist behandlad

- känner dig utnyttjad

- eller har lätt för att hamna i konflikt med arbetskamrater.

Kanske du  har problem i relationen till din partner, dina barn, dina föräldrar eller andra och inte vet hur du skall komma vidare.

Du kan befinna dig i en akut kris efter att något allvarligt drabbat dig, eller i någon annan form av livskris.

Du kanske känner dig nedstämd, stressad, orolig. Livet känns kanske tungt eller trassligt.

Eller du kanske ”bara” vill lära känna dig själv bättre, öka din självkänsla, eller få stöd och hjälp på vägen i något annat du vill förändra.

Genom att arbeta med sig själv i samtal kan man nå nya viktiga insikter.

 

Det finns fortfarande många som tror att man måste ha allvarliga psykiska problem för att gå i samtalsterapi. Så är det inte. Vi kan alla i olika skeenden av livet ha behov av en utomstående samtalspartner med förmåga att lyssna och med kunskap om vad som gagnar växt och utveckling. Samtalsterapeuten kan vara en sådan samtalspartner. Det är heller inte ovanligt att det man vill prata om är sådant man inte vill berätta för eller belasta sin omgivning med.

En samtalsterapeut har tystnadsplikt så allt du säger stannar mellan dig och terapeuten.

 

Ringa gärna för ett första kostnadsfritt möte. Först därefter bestämmer du om du vill fortsätta.